Förbjud inte allmosor

Statsvetarprofessor Bo Rothstein skriver på DN Debatt att det bör bli förbjudet att ge pengar till tiggare.

Först börjar Rothstein med att avfärda idéer om att förbjuda tiggeri, och det gör han helt rätt i.

Sen beskriver han hur allmosor till tiggare inte leder till att de får det bättre, utan tvärt om cementerar dem i en miserabel och förnedrande position. Jag delar i stort sett den analysen, fast det är nog lite mer komplicerat. I många fall blir tiggare troligtvis inte långsiktigt hjälpa av allmosor. Men kortsiktigt hjälper det i många fall, och om de slutar komma kan det bli värre på kort sikt.

Slutligen föreslår Rothstein att man ska göra det förbjudet att ge pengar till tiggare, och jämför detta med sexköpslagen. Rothsteins resonemang är onekligen logiskt och stringent, och det torde vara svårt för någon som delar hans initiala analys och samtidigt gillar sexköpslagen att argumentera emot.

Jag är dock mot sexköpslagen, och gillar inte heller detta förslag om allmoseförbud.

Precis som att folk prostituerar sig av olika anledningar så tigger folk av olika anledningar, och det är inte säkert att det alltid skadar att ge pengar till en tiggare. Det bör vara upp till var och en att avgöra om man ska ge eller inte från fall till fall. Förvisso kommer folk ibland att göra missbedömningar, men jag tror inte det blir bättre om staten bestämmer åt alla.

Precis som i många andra fall så bör man här uppmana folk att ta ansvar för sina handlingar istället för att införa förbud. Det bör vara en fråga om moral och inte juridik. Sprid budskapet att det är olämpligt, jag till och med omoraliskt, att slentrianmässigt ge pengar till tiggare utan minsta ansträngning att sätta sig in i deras situation och fundera på hur man bäst hjälper dem. Istället bör man ge selektivt till dem som man tror sig kunna hjälpa på så sätt, eller avstå helt om man inte anser sig kapabel, eller inte har tid, att avgöra. Då kan man istället ge pengar till någon välgörenhetsorganisation som hjälper utsatta människor.

3 kommentarer to “Förbjud inte allmosor”

  1. Börje Andersson säger:

    Vi är inne på samma spår du och jag. För övrigt: Vem tror att Rumänien och Bulgarien slutar diskriminera romerna bara för att vi svenskar låter bli att lägga pengar i pappmuggarna? Det krävs helt andra tag för detta.

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Radikal etik eller radikal lagstiftning? säger:

    […] tidigare inlägg om Rothsteins […]