Avskaffa parkeringsnorm

Tankesmedjan Levande Staden ifrågasätter på SvD Brännpunkt parkeringsnormen. Parkeringsnormen ålägger de som bygger nya bostäder ett ansvar att se till att det finns ett visst antal parkeringsplatser tillgängliga.

Erik Slottner (KD) replikerar och vill justera parkeringsnormen, men vägrar gå med på att den ska avskaffas.

Jag håller helt med Levande Staden. Idag har vi i Stockholm (och andra större städer) stort behov av att det byggs nya bostäder och dessutom problem med att nyproduktion tenderar att bli dyrt. Samtidigt ser vi en trend mot minskad privatbilism i storstäder, i synnerhet bland den yngre generationen. Att då behålla en reglering som försvårar och fördyrar bostadsbyggande i storstäder enbart i syfte att garantera parkeringsplatser är förlegat och direkt skadligt.

Slottner är rädd för att minskad (eller avskaffad) parkeringsnorm skulle leda till trafikkaos. Det går dock att hantera genom höjda parkeringsavgifter och höjd trängselskatt.

Tillgång till parkeringsplatser höja värdet på en bostad, och det kan byggherrar ta hänsyn till vid byggande. Men det bör ske marknadsekonomiskt (byggherren bestämmer), inte planekonomiskt (kommunen bestämmer) som idag.

Varken kommuner, byggherrar eller fastighetsägare bör ha något lagstadgat ansvar för att tillhanda parkeringsplatser för privatpersoner vid bostäder.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.