Hushållens skuldsättning kräver ett samlat grepp

Magnus Henrekson skriver på DN Debatt om vikten att minska hushållens skuldsättning, men motsätter sig det amorteringskrav som flera andra föreslagit.

Henrekson har en poäng i att amorterinskrav så som det föreslagits (bara på nya lån, snåriga möjligheter till undantag) och som isolerad åtgärd kan vara problematiskt.

Därför bör man som jag skrivit tidigare ta ett mer samlat grepp och genomföra ett mer långtgående amorteringskrav. Även befintliga lån bör omfattas av amorteringskrav, med en infasningsperiod på förslagsvis fem år. Amorteringskravet bör dessutom gå ända ner till noll. Det bör inte finnas några undantag från amorteringskravet, att amortera ska vara lika självklart som att betala ränta. Det bör inte heller vara tillåtet att öka belåningen på en bostad som man redan äger hur som helst. Och slutligen bör möjligheten till blancolån begränsas.

Henreksons förslag om att minska ränteavdragen är bra. Jag tycker man bör gå ännu längre och avskaffa ränteavdragen helt, fortsätt efter fem års halvering så att de är borta efter tio år.

Som jag skrivit tidigare tror jag dock inte att det är någon bra idé att tvinga fram bundna lån, jag tror att detta riskerar minska just den rörlighet på bostadsmarknaden som Henrekson oroar sig för. Dessutom riskerar det minska konkurrensen mellan bankerna.

Kommentarer är avstängda.