Hur återvändande terrorister bör behandlas

De senaste åren har Sverige, liksom många andra europeiska länder, råkat ut för att folk härifrån åker till Syrien och ansluter sig som stridande till IS. En del av dem kommer sedan tillbaka till Sverige, och de utgör ett hot eftersom vi har sett flera exempel runt i Europa där de sedan utfört, eller planerat utföra, terrordåd i Europa.

Än så länge har Sverige stått handfallet och inte riktigt vetat hur vi ska hantera detta. Nu senast tycker ett centerpartistiskt kommunalråd i Örebro att de bör få psykologhjälp och jobb. Detta har mött kritik, bl.a. från Devin Rexvid på SvD Brännpunkt.

Jag är benägen att instämma i kritiken, och jag tycker att kommunalrådet är naivt. Det här handlar inte om några pojkstreck, det här handlar inte heller om att bränna bilar och kasta sten på polisen i en svensk förort. Det här handlar om personer som frivilligt anslutit sig till en av världens värsta terrororganisationer. IS sysslar med folkmord och de grövsta brott man kan tänka sig, och de skryter om detta. IS begår helt klart och systematiskt brott mot lagen om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som ger minst fyra års fängelse. Även de som anslutit sig till IS inte själva direkt utfört folkmord så har de genom sitt aktiva stöd gjort sig till medhjälpare. Dessutom har de vanligtvis fått militär träning och islamistisk indoktrinering av IS.

Dessa personer bör, om de dristar sig till att återvända till Sverige, ställas inför rätta och straffas som de grova brottslingar de är. Jag är osäker på om det går att döma någon för medhjälp till folkmord, om inte borde lagen ändras så att det blir möjligt.

Vissa tycker att de som återvänder inte borde släppas in i Sverige. Jag håller med ifall de inte är svenska medborgare. I många fall är de dock Svenska medborgare och ibland även födda här (andra generationens invandrare). Jag tycker att medborgarskapet bör vara absolut, det bör inte vara möjligt att frånta någon medborgarskapet eller vägra släppa in någon medborgare i landet.

Däremot bör vi fundera över om vi kanske delar ut medborgarskap för lättvindigt. Medborgarskap bör bara ges till de som har ambition att långsiktigt bo i Sverige och dessutom visar vilja att integreras i det svenska samhället. Jag tycker t.ex. att vi bör ha krav på att kunna svenska språket för att få bli medborgare här. Det bör alltid krävas att man bott i Sverige med permanent uppehållstillstånd minst fem år (förutom när man blir svenska medborgare vid födseln).

Det är bra att, som kommunalrådet föreslår, motverka utanförskap och verka för att folk ska få jobb. Men tillämpa detta innan folk åker iväg och ansluter sig till IS. När de kommer tillbaka efter att ha stridit för IS är det för sent.

2 kommentarer to “Hur återvändande terrorister bör behandlas”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Danska medborgarkrav säger:

    […] jag skrivit tidigare tycker jag att man bör ställa krav på att kunna landets språk för att få bli medborgare. […]