Utnyttjade arbetskraftsinvandrare

Migrationsforskaren Lisa Pelling skriver på DN Debatt om arbetskraftsinvandrare som blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare, och presenterar en rad förslag för att förbättra situationen.

Det är bra att dessa missförhållanden tas upp i ljuset, och det är nu viktigt att det vidtas åtgärder som avhjläper detta. Arbetskraftsinvandring är viktigt och bra, men dess baksidor behöver hanteras.

Kravet på juridiskt bindande arbetserbjudanden är i princip rätt tänkt, vilket jag skrivit om tidigare. Som Fredrik Voltaire från Almega påpekar så är det dock av praktiska skäl orimligt i dagens läge med handläggningstider för arbetskraftsinvandring hos Migrationsverket på ett år, en arbetsgivare kan inte gärna förväntas alltid stå fast vid samma erbjudande när det gått ett år.

Om man ska införa juridiskt bindande arbetserbjudanden så bör det ske med förbehållet att de bara är bindande om anställningen inleds inom en viss tid, alternativt att arbetsgivaren har möjlighet att helt avstå från att anställa.

Framförallt bör man se till att korta av handläggningstiderna rejält, målsättningen bör vara att det i stort sett aldrig tar mer än en månad att handlägga ett arbetskraftsinvandringsärende.

Certifiering av rekryterare riskerar leda till ökad byråkrati, och det behöver vi inte.

Större möjlighet att byta arbetsgivare och bransch är en bra idé, vilket jag skrivit om tidigare.

Kommentarer är avstängda.