Arkiv för kategorin 'Frihandel'

EU och handelsavtalet med USA – TTIP

onsdag 7 maj, 2014 kl. 21:21

I en artikel på Sveriges Radio uppmärksammas EU:s förhandlingar med USA om handelsavtalet TTIP, och partierna som kandiderar till Europaparlamentet får ge sin syn på saken. Enligt artikeln så anser V, MP, PP och SD att Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s övervakning i EU innebär att förhandlingarna med USA om TTIP bör avbrytas. Det kan […]

Företag som stämmer stater

söndag 24 november, 2013 kl. 14:13

Kew Nordqvist (MP) och Carl Schlyter (MP) är oroliga för att handelsavtalet TTIP mellan EU och USA ska leda till att “amerikanska företag kan stämma europeiska länder om de till exempel skärper miljölagstiftningen”. Maria Rankka och Annette Magnusson från Stockholms Handelskammare försöker lugna oroade genom att försäkra att “moderna företag arbetar målmedvetet för att undvika […]

Utmärkt att sluta missgynna importerad etanol

lördag 27 september, 2008 kl. 17:42

I budgetpropositionen (sid 153-154, avsnitt 6.2.5.4) föreslår regeringen att skattereglerna för etanolbränsle ändras så att importerad etanol får samma skattebefrielse som inhemskt producerad etanol. Därmed tas en regel som ensidigt gynnar inhemsk etanol bort, och konkurrensen kan ske på mer lika villkor. Lantmännen Energi, som sysslar med etanolproduktion i Sverige, protesterar och kommer klassisk protektionistisk […]

Heldre rom än vodka!

onsdag 29 augusti, 2007 kl. 22:06

Enligt en artikel i DN så verkar flera EU-länder för att höja tullarna på etanolbränsle. Den svenska regeringen är emot en sådan tullhöjning och vill helst ta bort tullarna helt. Höga tullar på import av etanolbränsle leder till att det tillverkas av spannmål inom EU, vilket är tämligen ineffektivt. Utan tullar så kan vi istället […]

Rena kläder i Indien?

lördag 30 december, 2006 kl. 15:10

Nätverket Rena Kläder och IF Metall är inte nöjda med hur Indiska agerar när de köper upp kläder i Indien. Se Rena Kläders rapport, Indiskas svar och IF Metalls svar till Indiska. Indiska är ett svenskt företag som säljer bl.a. kläder som huvudsakligen kommer från Indien. Indiska har ingen egen produktion utan köper upp från […]

Hur rättvist är Rättvisemärkt?

lördag 4 november, 2006 kl. 15:23

Många varor som vi importerar från fattiga (och inte sällan odemokratiska) länder är i många fall producerat under mycket svåra förhållanden för arbetarna. Rättvisemärkt försöker göra något åt detta genom att märka produkter som är producerade under bättre förhållanden. Det är en mycket bra tanke, men tyvärr är Rättvisemärkts kriterier delvis missriktade och kontraproduktiva. Dels […]

Frihandel bortom handelsrundorna

lördag 29 juli, 2006 kl. 19:21

WTO:s förhandlingar i den s.k. Doharundan har nyligen strandat, efter fem års förhandlingar. Lotta Fogde skriver i DN att det är orealistiskt att det går att få fart på förhandlingarna igen, och att man istället borde pröva nya grepp. Hon föreslår mindre omfattande förhandlingar, och bilaterala förhandlingar. Det är helt klart att lägga de allomfattande […]