Archive for juli, 2007

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet överväger Livsmedelsverket att förändra sina kostråd för att ta hänsyn till köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Det är inte alls någon bra idé. Det riskerar att kraftigt sänka Livsmedelsverkets trovärdighet. Livsmedelsverket bör konsekvent hålla sig till att informera om olika livsmedels inverkan på vår hälsa. Det finns många aspekter på […]

“Problemet blir just att kunna få ut uppgifter om en enskild. Den här bestämmelsen strider mot de principer hittills har gällt i Sverige.” – Marianne Levin, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, till DN. Det handlar om remissförslaget om att upphovsrättsinnehavare själva ska kunna få ut personuppgifter på fildelare, istället för att polisen skall sköta […]

I en rörig artikel på DN Debatt beklagar sig SJ:s ledning att de förlorar upphandlingar mot utländska bolag som får statliga subventioner. Dessutom framhålls att SJ tydligen är Europas mest effektiva tågbolag. Det är oklart vad SJ:s ledning egentligen vill. Kontentan av artikeln framstår mest som “Det här går inte bra för oss, usch vad […]

Regeringen har beslutat att inte genomföra det förbud mot blyammunition som var planerat. Det är bara att gratulera Jägareförbundet till lyckad lobbying. För oss andra är det ett trist beslut. Bly är en giftig tungmetall som är farlig för såväl människor som övriga djur. Det är inte försvarbart att fortsätta sprida 500 ton bly i […]

Finansminister Anders Borg sa i sitt tal i Almedalen att skattesänkningar ska finansieras genom nedskärningar i statsbudgeten. Utmärkt, precis så ska det låta från en finansminister. Men vi skulle önska en högre ambitionsnivå på skattesänkningarna. Det är t.ex. illa att inte värnskatten avskaffas omgående. För att ge Anders Borg lite mer råg i ryggen så […]

Nu utropas det från centerpartiets partisekreterare Anders Flanking krav på tätare samarbete inom alliansen. Det blåser medvind för centern. Enligt omvärldsbevakningsföretaget Agent25:s nyhetsbrev är centern det parti som synts mest under politikerveckan i Almedalen. Centern har landat rätt med sin politik, partiet växer samt syns och hörs i olika sammanhang. Många liberala bloggare och opinionsbildare […]

Två forskare i teknikhistora skriver på DN Debatt om avregleringen av den svenska elmarknaden. DN har också en artikel som visar att de kommunala energibolag ofta har lägre priser än privata. För att förstå hur elmarknaden fungerar (eller inte fungerar) måste man hålla i sär elproduktion och elnät (vilket inte DN-artikeln gör i önskvärd utsträckning). […]

Folkpartiet funderar på det här med tillfällig föräldrapenning, populärt kallat vab för vård av sjukt barn, och kommer fram till något alldeles utmärkt. Den tillfälliga föräldrapenning som tidigare var föräldrarnas privilegium och som på senare tid har varit en möjlighet för den som avstår sitt vanliga jobb, ska i framtiden kunna kvitteras ut av studenter, […]

Näringsdepartementet har presenterat ett PM om förslag på lag om ekodesign. Kärnpunkten i lagen är denna paragraf: 4 § En energianvändande produkt eller del skall vara så utformad att dess energianvändning är effektiv och dess miljöpåverkan är låg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan energianvändning och miljöpåverkan. Det […]