Archive for november, 2007

S.k. veteranbilar, d.v.s. bilar äldre än 30 år, är befriande från fordonsskatt. Med tanke på att dessa bilar släpper ut stora mängder miljö- och hälsofarliga luftföroreningar (partiklar, kväveoxider, cancerframkallande kolväten) vid körning är det märkligt att de inte behöver betala fordonsskatt, medan modernare och renare bilar betalar skatt. Därför bör detta specialregel tas bort och […]

Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme och f.d. miljöminister (s), efterlyser på DN Debatt en partssammansatt nämnd med statlig medverkan för prisprövning av fjärrvärme. Det är ett riktigt dåligt förslag. Den typen av korporativistisk planekonomi gynnar varken fjärrvärmekunderna eller miljön som hade kunnat tjäna på att fler valde fjärrvärme. Däremed är det naturligt att fjärrvärmeleverantörerna […]