Den svenska kollektivavtalsfixeringen

Mikael Ståldal