Nu presenterar regeringen och Miljöpartiet en lagrådsremiss om fri arbetskraftsinvandring.

Förslaget skulle kunna förbättras på några punkter:

  1. Som jag påpekat tidigare så vore det önskvärt om asylsökande som med AT-UND jobbat minst sex månader i Sverige kunde ansöka om att arbetskraftsinvandra när som helst under asylprocessen, och inte bara efter ett lagakraftvunnet avslag. En sådan ansökan ska dock innebära att asylansökan dras tillbaka och asylprocessen avbryts. Detta borde kunna leda till minskad arbetsbörda för Migrationsverket och Migrationsdomstolarna, och leda till kortare handläggningstider för övriga asylsökande.
  2. Jag förstår inte varför man ska byråkratisera det hela genom att ge uppehållstillstånd i högst två år som sen måste förnyas, och varför man ska knyta det till en viss arbetsgivare. Det vore bättre om man kunde ge uppehållstillstånd i fyra år direkt om jobbet avser vara minst fyra år. Dessutom borde uppehållstillståndet inte vara knutet till en viss arbetsgivare utan vara mer generellt redan från början, annars är det risk att ett osunt beroende av arbetsgivaren uppstår.
  3. Det går att få tillstånd att besöka Sverige i styfte att gå på anställningsintervju, och då ska det enligt förslaget kunna gå att ansöka om att arbetskraftsinvandra utan att lämna landet igen. Men bara om det gäller ett arbete där efterfrågan på arbetskraft är stor (vilket Migrationsverket ska avgöra). Detta villkor är dumt och bör tas bort, det är inte statens uppgift att avgöra i vilka yrken som efterfrågan på arbetskraft är stor.
  4. Man bör införa en övergångsregel så att de asylsökande som tidigare fått avslag men ändå befinner sig i Sverige och jobbar utan tillstånd (de s.k. papperslösa) under en begränsad period (t.ex. tre månader från att de nya reglerna träder ikraft) ges möjlighet att ansöka om att arbetskraftsinvandra utan att först lämna landet. På denna punkt (men bara denna) så håller jag med Kalle Larsson (v) att det är “hänsynslöst och ologiskt att inte göra något åt de papperslösa.

Men även med dessa brister så är det ett mycket bra förslag som tar ett stort steg i en önskvärd riktning att tillåta större rörlighet för människor i hela världen. Jag hoppas att man efter att detta varit i kraft några år kan gå vidare och öppna ytterligare. Man bör överväga att helt ta bort principen att uppehållstillstånd måste sökas från utlandet och ge alla som befinner sig i Sverige, oavsett skäl, möjlighet att ansöka om att arbetskraftsinvandra utan att lämna landet. Dessutom bör man ifrågasätta principen att svenskar och EES-medborgare ska ha företräde till jobb i Sverige, men det tode kräva att EU-regler ändras och kan antagligen inte beslutas av Sverige på egen hand. EU bör införa ett gemensamt system för arbetskraftsinvandring.

Socialdemokraterna motsätter sig förslaget och vill att den myndighetsbaserade prövningen av behovet av arbetskraft ska vara kvar. Det är beklämmande att socialdemokraterna har en så konservativ syn och inte inser problemen med dagens modell.

Det finns dock ljus i det socialdemokratiska mörkret. Jag var på Ratios seminarium om framtidens välfärdsstat och fågade Katrine Kielos varför socialdemokraterna motsätter sig arbetskraftsinvandring. Hennes svar blev att hon inte visste varför och att hon hade svårt att hitta något fel med förslaget.

Se tidigare inlägg.

Intressant? Andra bloggar om:


Inga kommenterar till “Äntligen arbetskraftsinvandring”  

  1. Inga kommenterar

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.