Ingen censur av Internet tack!

För några veckor sedan kunde man läsa att Island har långtgående planer på att införa statlig censur av pornografi på Internet, se artikel i The Telegraph.

Nu har ett liknande förslag dykt upp i Europaparlamentet, dolt i en resolution on eliminating gender stereotypes in the EU, se artikel i The Telegraph.

Rick Falkvinge och Christian Engström (pp) har tittat närmare på resolutionen. De har hittat dessa två oroväckande punkter:

14. Points out that a policy to eliminate stereotypes in the media will of necessity involve action in the digital field; considers that this requires the launching of initiatives coordinated at EU level with a view to developing a genuine culture of equality on the internet; calls on the Commission to draw up in partnership with the parties concerned a charter to which all internet operators will be invited to adhere;

17. Calls on the EU and its Member States to take concrete action on its resolution of 16 September 1997 on discrimination against women in advertising, which called for a ban on all forms of pornography in the media and on the advertising of sex tourism;

Punkt 14 öppnar upp för en helt oacceptabel censur av Internet. “Partnerskap” med Internetoperatörer riskerar skapa en godtycklig och rättsosäker censur av lite av varje, och är en riktigt dålig idé.

Jag tycker inte att Internetoperatörer ska göras ansvariga för innehållet de förmedlar, och de ska inte från politiskt håll tvingas blockera något innehåll, inte ens sådant som är olagligt. Se tidigare inlägg om detta.

Men denna resolution är ännu värre än så. Den öppnar för att utöva politiska påtryckningar på Internetoperatörer att blockera vagt definierat innehåll (sånt som bidrar till könsstereotyper) som för det mesta inte är olagligt. Det vore helt horribelt och definitivt inte värdigt en demokratisk rättsstat. Se tidigare inlägg om detta.

I punkt 17 är begreppet media otydligt, och detta kan tolkas som att man vill förbjuda all form av pornografi på Internet. Men även om man har en mer begränsad definition av media som bara innefattar tryckta tidningar och traditionell TV så är det helt fel. Det bör vara tillåtet med pornografi (med vissa undantag som barnpornografi) i tidningar och på kabel-TV.

Jag hoppas att fler europaparlamentariker följer Christian Engströms exempel och röstar emot denna resolution, eller åtminstone ser till att punkt 14 och 17 stryks.

Kommentarer är avstängda.