Radikal etik eller radikal lagstiftning?

Bo Rothstein försvarar sitt förslag om att förbjuda allmosor till gatutiggare på DN Debatt.

Se tidigare inlägg om Rothsteins förslag.

Rothstein menar att det är förnedring att ge pengar till tiggare, och att det bör vara förbjudet att förnedra en annan människa, även om det är en “ringa” förnedring. Han kallar sitt förslag för radikalt nytänkande i etiska frågor.

Det är välkommet med radikalt nytänkande i etiska frågor. Men varför måste det redan från början kombineras med krav på lagstiftning och förbud? Det vore bättre att först diskutera den etiska frågan i sig, och se om man kan uppnå någon form av konsensus där. Sen kan man överväga om lagstiftning vore lämpligt (vilket det kanske inte är, även om man kommit fram till en hållbar etisk princip).

Det är trist att offentlig debatt om etiska frågor i Sverige nästan uteslutande kopplas till lagstiftning. Det leder till att många nyanser missas, och man riskerar missa möjligheten att genom opinionsbildning påverka folks beteende utan lagstiftning.

Vi behöver andra sätt att påverka folks beteende än lagstiftning, vi behöver en levande offentlig diskussion om etik och moral som inte är direkt kopplad till lagstiftning. Som partipolitiskt oberoende samhällsvetare med tillgång till media har Bo Rothstein har en utmärkt position att bidra till en sådan diskussion, tyvärr väljer han att istället agera som en populistisk politiker och direkt gå på lagstiftning och förbud. Bättre kan du Rothstein!

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.