Archive for augusti, 2008

På grund av bristande intresse från både skribenter och läsare har vi beslutat att lägga ner Bloggregeringen. Denna sajt med alla gamla inlägg kommer ligga kvar tills vidare, men det kommer inte postas några fler politiska inlägg här. Vi har dock en idé om en ny sajt som delvis kan komma fylla samma funktion som […]

Efter Ryssland gått in i Georgien så verkar det just nu som om EU inte kan enas om något motåtgärd alls. Problemet är att det egentligen inte finns någon gräns vid vilken Ryssland skulle känna sig helt nöjd eller säker. Ska alla randstater till Ryssland hamna under rysk dominans? Eller alla länder i den tidigare […]

Nationalism har fortfarande en stor sprängkraft i världen, men det finns ett projekt som lyckats desarmera den och det är den Europeiska Unionen. Genom att ställa krav på lagstiftning, mänskliga rättigheter, respekt för minoriteter och fri rörlighet så har EU öppnat upp en värld av möjligheter och livsstilar som gör att nationalistiska strömningar inom EU […]

Computer Sweden kommenterar Jan Björklunds och Lars Leijonborgs artikel om forskning på DN Debatt.
Computer Sweden menar att man bör prioritera naturvetenskap framför samhällsvetenskap. Och det håller jag helt med om, eller rättare sagt prioritera naturvetenskap, teknik och medicin framför samhällsvetenskap och humaniora. Björklund och Leijonborg säger inte detta rätt ut, men nästan alla exempel de […]