Bostadspolitik Archive

Kommer alliansregeringen att ge upp tanken om en fri hyresmarknad? Håller de på att acceptera den planekonomiska lösning vi har för närvarande, där vi subventionerar rika innerstadsbors lägenheter, medan folk i förorterna betalar överpriser för sina nedgångna lägenheter? Samtidigt dräneras innerstaden på hyresrätter eftersom de flesta vill ombilda till bostadsrätter, vilket är fullt begripligt; man […]

Ja, det är förmodligen sant att det kommer att bli ganska stora hyreshöjningar om regeringen över en natt släpper bostadsmarknaden fri, men det beror helt och hållet på att hyresregleringarna har skapat en brist på bostäder i främst storstadsregionerna. De regleringar som vänstern nu i affekt försöker beskydda är det som har gjort att det […]

Nu har Kristina Alvendal anfört på Dagens Nyheters debattsida att lösningen på hyresrättskrisen i Stockholm stad är att man ska ge bonus till folk för att de ska flytta till rätt ställe, dvs ytterstaden. Det är så man blir matt. Den enda lösningen, Kristina, på stadens hyresrättsproblematik är att införa marknadshyror därför att då blir […]