Migration Archive

Utländska medborgare som bor i Sverige har i många fall väldigt svårt att skaffa svenskt ID-kort sen Svensk Kassaservice slutade utfärda sådana, se artikel i SR.
Så kan vi inte ha det. Detta löses enklast genom att alla som får svenskt personnummer automatiskt tilldelas ett svenskt ID-kort i samband med det. Det ska gälla såväl asylsökande […]

Nu presenterar regeringen och Miljöpartiet en lagrådsremiss om fri arbetskraftsinvandring.
Förslaget skulle kunna förbättras på några punkter:

Som jag påpekat tidigare så vore det önskvärt om asylsökande som med AT-UND jobbat minst sex månader i Sverige kunde ansöka om att arbetskraftsinvandra när som helst under asylprocessen, och inte bara efter ett lagakraftvunnet avslag. En sådan ansökan ska […]

Efter att ha sett debatten efter Uppdrag Granskning är det mycket tydligt att Liberala Ungdomsförbundets ordförande Frida Johansson Metso har helt rätt i att huvudproblemet är att de papperslösa invandrarana är desperata eftersom de riskerar utvisning. Det gör att de som utnyttjas inte vågar stå upp och protestera.
Jag tror att en stor del av detta […]

Bloggregeringen krävde tidigare att fri arbetskraftsinvandring utan arbetsmarknadsprövning ska införas. Nu finns det en ny utredning som föreslår just detta. Vi hoppas att regeringen ser till att genomföra detta snarast. Det finns dock ett problem med förslaget när det gäller hur asylsökande behandlas. Det föreslås att asylsökande som fått sin ansökan avslagen men under processen […]

Det är nu klart att Bulgarien och Rumänien kommer bli EU-medlemmar vid årsskiftet. Det är också klart att Sverige inte kommer att införa några övergångsregler för arbetskraft från Bulgarien eller Rumänien. Efter årsskiftet kommer Bulgarer och Rumäner alltså att kunna bo och jobba i Sverige på samma villkor som Fransmän, Tyskar och Polacker. En bekant […]

Mauricio Rojas avslöjar på DN Debatt idag arbetskraftsinvandringskommitténs slutbetänkande. Den stora oenigheten rör den så kallade arbetsmarknadsprövningen. Det innebär att när någon icke EU-medborgare söker jobb i Sverige så räcker det inte med att en svensk arbetsgivare vill anställa, en mydighet måste också konstatera att det inte finns någon svensk arbetslös som kan ta jobbet […]