Arkiv för kategorin 'Stadsplanering'

Förortsförtätning

lördag 27 juni, 2020 kl. 19:18

Jag bor sedan ett par år tillbaka i Stockholmsförorten Högdalen. Det är en gammal förort från 1950-talet, och byggdes alltså före miljonprogrammet. Liksom de flesta andra förorter ser Högdalen mycket annorlunda ut än Stockholms innerstad. I innerstaden finns huvudsakligen stadsmässig bebyggelse i form av slutna kvarter och kommersiella lokaler (butiker, restauranger, caféer) i botten av […]

Halvfärdig gångväg över Järvafältet

söndag 29 maj, 2016 kl. 13:48

Nu har Stockholms stad äntligen byggt en riktig gångväg över Järvafältet mellan Kista och Rinkeby. Något som jag länge efterlyst och tror kan bidra till att minska den olyckliga isoleringen som Rinkeby lider av. Jag beslutade mig för att testa. Det börjar lovande, i Kista ser man nu en ny väg som går ut över […]

Dags att lägga ner Bromma flygplats

söndag 30 november, 2014 kl. 17:14

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Arlanda flygplats kan bibehålla och utveckla sin verksamhet enligt plan. Därmed är det möjligt att flytta en del av dagens trafik på Bromma till Arlanda, och det är dags att fatta beslut om att lägga ner Bromma flygplats och bygga välbehövliga bostäder på området. Att den totala flygkapaciteten i […]

Begrav planerna på begavningsplats

söndag 9 november, 2014 kl. 18:10

Det planeras en begravningsplats på Järvafältet. Eftersom marken där den ska byggas är olämplig för en begravningsplats så kommer den bli mycket dyrare att bygga än vad som är normalt för begravningsplatser, se artikel i DN. Jag förstår inte varför man envisas med att vilja bygga den just på denna olämpliga plats. Inte nog med […]

Miljövänliga stadsdelar

söndag 24 augusti, 2014 kl. 20:42

Miljömålen som ska göra den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden till en helt fossilbränslefri stadsdel 2030 är orealistiska, enligt en rapport från Stockholms stad, se artikel i DN. Det borde vem som helst som har alla hästar hemma kunna ha räknat ut i förväg. Att ens sätta upp en sådan målsättning för en stadsdel är bara […]

Bromma flygplats och jobb

tisdag 22 juli, 2014 kl. 11:47

Företrädare för Stockholms handelskammare m.fl. hävdar att 24 000 jobb runt i landet skulle hotas om Bromma flygplats lades ner. Bostadsbristen i Stockholm pekas ofta ut som ett stort hinder för jobb och tillväxt. Om man, som jag förespråkar, lägger ner Bromma flygplats och istället bygger 50 000 bostäder där så förbättras bostadssituationen i Stockholm. […]

Ekologisk odling och begravning på Järvafältet

söndag 19 januari, 2014 kl. 17:06

Efter att 4H-gården gick i konkurs så har markägaren Stockholms stad låtit Naturskog AB ta över arrendet av Hästa gård på Järvafältet. Naturskog tänker ha 60 får, 100 kor och några hästar. I lokaltidningen Norra Sidan kan man läsa att organisationen DGF utan tillstånd började en ekologisk grönsaksodling och uppfödning av kycklingar och kaniner på […]

Avskaffa parkeringsnorm

fredag 10 januari, 2014 kl. 12:36

Tankesmedjan Levande Staden ifrågasätter på SvD Brännpunkt parkeringsnormen. Parkeringsnormen ålägger de som bygger nya bostäder ett ansvar att se till att det finns ett visst antal parkeringsplatser tillgängliga. Erik Slottner (KD) replikerar och vill justera parkeringsnormen, men vägrar gå med på att den ska avskaffas. Jag håller helt med Levande Staden. Idag har vi i […]

Stadsplaneringens svåra konst

måndag 3 juni, 2013 kl. 21:43

Det är med blandade känslor jag läser Folkpartiet Stockholm på SvD Brännpunkt. Å ena sidan rimlig och relevant kritik mot att en stor tillbyggnad i Stockholms city uteslutande kommer bestå av kontor, och inga bostäder. Å andra sida en estetisk invändning som verkar bottna i en allmän ovilja att bygga något högre än idag i […]

Lägg ner och bebygg Bromma flygplats

söndag 11 november, 2012 kl. 22:30

Miljöpartiet föreslår att Bromma flygplats i Stockholm läggs ner 2017 och att man därefter bygger en ny stadsdel med 50000 bostäder där. Se artiklar i Metro och Sveriges Radio. Moderaterna i Stockholm menar att Stockholm behöver en citynära flygplats. Varför då? Hur svårt är det att ta tåget till Arlanda på 20 minuter? En citynära […]