Archive for september, 2006

Den senaste tiden sänkningar av bensinpriset har nu lett till att det blir billgare att köra med vanlig bensin än E85, om man räknar med att en liter bensin räcker längre än en liter E85. Tidigare har det varit billigare att köra på E85. Detta har, föga förvånande, lett till minskad försäljning av E85. (Se […]

Det finns ett antal saker att ändra på inom området som berör lag och rätt. Ett brottsofferperspektiv måste införas, rättsäkerheten återinföras, och samtliga inom domstolsväsendet måste uppgradera sina kunskaper inom områden som berör allt från hatbrott och relationsvåld, till it-relaterad brottslighet och andra tekniska kunskaper. Jag tänkte i synnerhet fokusera på tre prioriterade områden för […]

Framgångsrik utrikespolitik kommer inte att handla så mycket om möten mellan ambassadörer och andra officiella representanter. Den kommer istället att handla om Riktade fysiska insatser (pga svagheten i ekonomiska sanktioner) En formell skillnad i skyldigheter och rättigheter gentemot diktaturer Ett massivt, distribuerat kulturellt och ekonomiskt inflytande, som riktas mot problemzoner Kalla krigets skarpa lans måste […]

Det är säkert för de flesta inte obekant att Maud Olofsson krävde för snart en vecka kvoteringsprincipen “varannan damernas.” Och man bör förvänta sig en relativt jämn könsfördelning om inte kompetensen hos individerna bedöms slentrianmässigt och oreflekterat på basis av deras kön. Men “varannan damernas” är också ett uttryck för något oreflekterat. Att bilda regering […]

Det finns egentligen fyra saker jag skulle vilja se utförda under den närmaste mandatperioden: två är nationella frågor, och två är internationella. Uppluckring av LAS Ett skifte från bidragsberoende till jobb Borttagandet av handelshinder inom EU Borttagande av CAP – Common Agricultural Policy – inom EU. En uppluckring av LAS är inte den fara som […]

Den liberala miljöpolitiken utgår från människan. Vi vill värna miljön eftersom en förstörd miljö är ett hot mot människors hälsa, välstånd och överlevnad. Liberalismen tar därmed avstånd från den naturromantiska syn som tillskriver naturen ett egenvärde oberoende av människan. Däremot erkänner vi ett ansvar gentemot alla människor, inklusive de som ännu inte är födda, vilket […]

Ärade bloggosfär! Sverige skall få en ny regering, och för ovanlighetens en regering med flera partier som är starkt inspirerade av liberalismen. Men för den skulle kan inte liberaler luta sig tillbaka och tro att jobbet är över. Debatten i Sverige domineras fortfarande av kritik från vänster, och en bild av att det politiska vägvalet […]