Archive for december, 2006

Just nu pågår det en namnunderskriftsinsamling på organisationen Ecpats hemsida. Anledningen är att polisens barnpornografigrupp enligt Ecpat har bristande resurser, och att det i sin tur drabbar utsatta barn. Jag gillar inte barnporr, och tycker att polisen borde få mer resurser till att bekämpa spridningen. För att få lite perspektiv på hur svenskt rättväsende prioriterar, […]

Bra klimatmål

Regeringen kommer att driva på för att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 % till 2020 (jämfört med 1990). Se artikel på DN Debatt. Det är en bra ambition, minskningar på den nivån krävs för att vi ska kunna undvika de värsta effekterna av växthuseffekten. Efter 2020 måste det minskas ännu mer, […]

Både buggning och datalagring kommer att införas. Det ger Beatrice Ask i besked, och det är inte någonting förvånande. Förra justitieministern bodström såg till det senare, och tyvärr finns det en stark opion för buggning, inte minst i regeringen. Det finns alltför många anledningar till att vi inte borde ha ett datalagringsdirektiv alls. Det Ask […]

För närvarande får de som skrotar en gammal bil en skrotningspremie på 1700 kronor (Vägverket). Sverige har bland de äldsta bilparkerna i Europa, och nästan 5 procent av bilarna saknar katalysator vilket innebär att de släpper ut mycket mer miljö- och hälsofarliga avgaser än moderna bilar. För att snabba på utfasningen av dessa miljöfarliga bilar […]

Den så kallade Svenska Modellen på arbetsmarknaden handlar om makt – om arbetsgivarnas och om fackförbundens makt. Ju mera centraliserat avtalsskrivandet är, desto mer sprider sig en känsla av trygghet och förnöjelse både i arbetsgivar- och löntagarleden. Centrala avtal betyder mindre konflikt, färre förlorade arbetsdagar, högre produktivitet, och mindre frihet för den enskilda individen. Den […]

Varför låtsas regeringen att de så kallade trygghetslagarna på den svenska arbetsmarknaden fungerar bra? Svaret är såklart att en borgerlig regering aldrig kan komma undan med att förändra LAS. Däremot kan den försämra akassan och sänka skatterna, det är ju strikt sett bara vad man förväntar sig av en borgerlig regering. När det gäller ändringar […]

Andreas Carlgren vill att Sverige skall bli en förebild. Det där tycker jag är en märklig inställning, som är förvånansvärt vanlig bland Svenska politiker. Det går ut på att vi skall få andra länder att göra som vi gör. Varför det? Svenska EU-politiker har lobbat i EU för att andra EU-länder skall göra som Sverige […]