31 oktober 2007

Om jag vore MODERAT…

30 oktober 2007

Götblad borde ta tag i de verkliga problemen

28 oktober 2007

Polisiärt samarbete i EU

20 oktober 2007

Ta över Burmas radio- och TV-sändningar

11 oktober 2007

Google for president!

2 oktober 2007

Privatisera sjukpenningen