Archive for juni, 2008

Kristdemokraterna med Anders Wijkman i spetsen föreslår personliga utsläppsrätter för växthusgaser. Se artikel i SvD och KD:s rapport.
Jag tycker att det är helt feltänkt. Utsläppsrätter är i och för sig ett bra styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Men de bör riktas emot de som primärt ansvarar för utsläppen, d.v.s. industrier, kraftverk, flygbolag, rederier, […]

En bensinstation i Piteå har efter påtryckningar av fackförbundet Syndikalisterna beslutat sig för att sluta sälja porrtidningar, se artikel i SvD.
Det känns lite obehagligt att Syndikalisterna de facto har inflytande över vilka tidningar som säljas på bensinstationer. Vilka tidningar blir det man vill ha bort nästa gång?
Nåväl, det är givetvis helt i sin ordning att […]

Moderatkvinnorna föreslår att skatten ska sänkas för ensamstående föräldrar, se artikel i SvD.
Partisekreterare Per Schlingmann (m) är positivt, och så är även Tobias Krantz (fp).
Socialminister Göran Hägglund (kd) är emellertid tveksam och tycker att det är olämpligt att införa regler som gör det ekonomiskt lönsamt för föräldrar att skilja sig.
För ovanligheten skull så håller jag […]

En artikel i New York Times går igenom de två amerikanska presidentkandidaternas syn på etanolbränsle.
Den demokratiska presidentkandidaten Barack Obama förespråkar subventioner till ineffektiv etanolproduktion från majs i USA, och gillar dessutom tullarna mot import av den mer effektiva sockerrörsetanol från Brasilien.
Den republikanske presidentkandidaten John McCain vill avskaffa subventionerna och ta bort tullarna.
Ser man bara till […]

Utskottet för kultur och utbildning i Europaparlamentet har behandlat ett betänkande om “om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen”.
Detta betänkande innehåller, förutom en massa meningslöst fluff, två oroväckande förslag:

Avgifter som står i proportion till det kommersiella värdet
på det användargenererade innehållet införs […] i kommersiella publikationer, i syfte att motverka
orättvis konkurrens emot professionellt mediefolk. Helt […]

Begreppet polsk riksdag kan snart bytas ut mot svensk riksdag. FRA-lagen klubbades igenom under bisarra former, trots att många riksdagsledamöter var tveksamma.
Efter att mobbinkören skrikit sig hes slutade omröstningen med att blott Camilla Lindberg (fp) röstade emot. Birgitta Ohlsson (fp) lade ner sin röst och Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) svimmade under trycket. Hon […]

Det står nu klart att riksdagen beslutade att anta FRA-lagen. Debatten var hård och det blev återremiss till Försvarsutskottet som återkom med ett något modifierat förslag.
Tyvärr så förändrar dessa modifikationer inget i grunden. FRA har nu fått befogenhet och uppdrag att bygga upp en teknisk infrastruktur för storskalig avlyssning av elektronisk kommunikation. De integritetsskyddsmekanismer som […]

Afganistan har länge haft en plats i det svenska medvetandet, främst genom den svenska Afganistankommitténs uthålliga (alltsedan 1980) arbete. Idag har Storbritannien deklarerat att de ska utöka sina styrkor i Afganistan, och det vore ett utmärkt tillfälle för Sverige att hänga på och utöka sina. Efter den i sammanhanget enkla invasionen av Irak har ett […]

Irland har röstat nej till Lissabonfördraget (Treaty of Lisbon), och jag är övertygad om att de flesta inte vet vad de röstat för, eller emot för den delen. På BBC talas det mycket om att det är en revolt mot eliten i Bryssel och mot ökad makt åt byråkraterna i Bryssel. Aktivister över hela Europa […]

På onsdag 18 juni röstar riksdagen om den s.k. FRA-lagen (proposition 2006/07:63).
Den ger FRA möjlighet att avlyssna kommunikation i kabel som passerar landets gränser, och inte bara radiovågor i etern som nu. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det är det inte.
För att lyssna på radiovågor i luften behöver man inga särskilda […]