Archive for januari, 2008

EU-kommissionen har i dagarna presenterat det s.k. energi- och klimatpaketet. Det innehåller bl.a. mål för minskade utsläpp av växthusgaser och för ökad andel förnybar energi och förnybara drivmedel, samt nya regler för utsläpsshandelssystemet. Grunden är att EU ska minska sina utsläpp med 20 % från 1990 till 2020.
Det är glädjande att man övergår till att […]

EU-kommissionen håller på att ta fram ett förslag till hur ägandet av energinät (el och gas) ska separerars från energileverantörerna (kraftverk, gaskällor). Nu klampar Frankrike och Tyskland in med ett eget förslag som är mycket mesigare. Se artikel i EUObserver.
För att få tillstånd en sund konkurrens på energimarknaden så är det nödvändigt att bryta upp […]

Sexköpslagen är en flopp. Lagen syftar enbart till att frisera gator och torg, så vi slipper se “eländet”, samt för att döva moral- och kulturelitens samvete. Allt enligt devisen: det man inte ser behöver man inte bekymra sig om. Lagen har inte heller haft någon mätbar effekt.

Sexköpslagen strider mot västerländska liberala värderingar och de mänskliga […]

Sexköpslagen är en flopp. Lagen syftar enbart till att frisera gator och torg, så vi slipper se “eländet”, samt för att döva moral- och kulturelitens samvete. Allt enligt devisen: det man inte ser behöver man inte bekymra sig om. Lagen har inte heller haft någon mätbar effekt.

Sexköpslagen strider mot västerländska liberala värderingar och de mänskliga […]

Under mitt jobb som nämndeman i tingsrätten så är det påfallande ofta som vi dömer folk för ringa narkotikabrott, d.v.s. bruk eller innehav av små mängder narkotika för eget bruk.
Jag frågar mig ofta vad meningen med att döma folk för narkotikabruk är. Den som brukar narkotika skadar ingen annan än sig själv (och ibland inte […]

Jag tjänstgjorde idag som nämndeman i Solna tingsrätt. Jag tvingades då medverka till att två personer dömdes till böter för att ha kört bil utan bilbälte. Det kändes inte alls bra.
Kör man bil utan bilbälte så riskerar man skadas allvarligt eller dödas vid en krock. Men det är bara sitt eget liv och sin egen […]

Att stabilisera ett land är inte lätt. Religiös fanatism t ex, har ofta visat sig ha en förmåga att leta sig in i folklager på ett sätt som gjort det svårt att liberalisera och få till fred. Extrema religiösa fantasier som utformats för att passa vår psykologi, vare sig det rör sig om "traditionella" religioner […]

Jan Björklunds förslag med fyra nya kärnreaktorer ligger helt i linje med Bloggregeringens förslag. Ett intressant sammanträffande är att Björklund föreslår 4 reaktorer till en befolkning på ungefär 10 miljoner, medan jag och Mikael Ståldal föreslog 200 reaktorer inom EU på Bloggregeringen. EU har i storleksordningen 500 miljoner invånare, vilket blir 4 reaktorer per 10 […]

När Jan Björklund kräver 4 nya kärnkraftverk hoppas jag att han menar att anläggningarna ska innehålla den senaste tekniken. Och inte gammal skåpmat från 70-talet, såsom våra befintliga kärnkraftverk är byggda. Om vi ska satsa på ny teknik, kan man vidare fråga sig vem som ska utveckla denna teknik? Forskningen kring kärnkraft har knappast premierats […]

När Jan Björklund kräver 4 nya kärnkraftverk hoppas jag att han menar att anläggningarna ska innehålla den senaste tekniken? Och inte gammal skåpmat från 70-talet, såsom våra befintliga kärnkraftverk är byggda. Om vi ska satsa på ny teknik, kan man vidare fråga sig vem som ska utveckla denna teknik? Forskningen kring kärnkraft har knappast premierats […]