Archive for februari, 2007

Utrikespolitiken ska förbättra Sveriges position på kort och lång sikt, och hjälpa människor i andra länder. Jag tror långsiktiga mål är viktiga, därför att de tålmodigt kan förankras i opinionen och därmed ge möjlighet till ett kraftfullt mandat för sittande regering, något som är viktigt för att inte bli offer för opportunistiska rörelser och regimer. […]

Göran Hägglund skrev en artikel i SvD för några dagar sedan. Tyvärr har Hägglund fortfarande inte fattat problemet med den svenska sjukvården. Han skriver såhär: Till skillnad från andra länder saknar Sverige en tidsgräns för hur länge man kan få sjukpenning. Det är bra. Men konsekvensen av det är av vi har betydligt längre sjukfall […]

Man kunde säkert undgå att tappa hakan när Mona Sahlin förklarar att hon står bakom Hotell- och restaurantfackets blockad mot den lilla salladsbaren Wild ‘n Fresh i Göteborg som drivs av Sofia Appelgren. Monas ord var till och med: – Medlen som facket använde var fullt rimliga – om det inte fanns kollektivavtal, vad är då […]

EU:s energiministrar har idag enats om mål på 20 % för förnybar energi och 10 % för biodrivmedel inom EU fram till år 2020. Se här. Det är politikers roll att sätta upp mål och införa styrmedel för att hantera problem, i det här fallet utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Det är rimligt att […]

Justitieministern Beatrice Ask var från början negativ till det övervakningsförslag som kommer innebära att FRA får avlyssna den mail och telefontrafik som korsar landets gränser. Nu har justitieministern, som innan sin tid som minister till och med var motståndare till datalagringsdirektivet, uttryckt sitt stöd till lagen, och tycker till och med att det det “vore […]

Det svenska spelmonopolet är på framfart, nu också i Litauen. Samarbetet som påbörjades förra året har nu gett resultat, i en Litauisk nätsajt med skraplotter. Hemma i Sverige får dock inga utländska spelföretag röra marknaden. Så sent som förra året tyckte den socialdemokratiske dåvarande spelminister Bosse Ringholm att man allra helst skulle förbjuda även webbsidor […]

Björn Eriksson och Lars Stjernkvist skriver på DN Debatt att kommuner inte bör ha möjlighet att tacka nej till att ta emot flyktingar. Det är lätt att hålla med. Det är inte rimligt att kommuner kan välja bort detta ansvar. Å andra sidan måste förslag om att begränsa flyktingarns rätt att välja var de ska […]

Bilbranchens organisation BIL Sweden har kommit med ett förslag om hur miljöbilar ska premieras. Förslaget går ut på att premien betalas ut först efter ett år, och bara om bilägaren kan visa att bilen huvudsakligen körts på ett alternativt bränsle (E85 eller biogas) och inte på vanlig bensin. Förslaget tyder på insikt i att det […]

Solarier och friskvård är en het fråga inom konkurrensjuridiska grupper. Orsaken är att kommuner ofta har solarier, kurser och friskvård till priser som vida understiger det som privata aktörer kan erbjuda. Dessutom smusslas de privata aktörerna undan på dåliga tider och hyran sätts omotiverat högt. Detta handlar naturligtvis om en snedvriden konkurrens, där kommuner går in som […]