Archive for januari, 2007

DN har en intressant artikel som ifrågasätter det vettiga i att ersätta bensin med etanol som fordonsbränsle. Forskaren Torbjörn Rydberg har gjort en så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) och kommit fram till att det är orimligt ineffektivt att tillverka etanol ur biomassa för att ersätta bensin. Anledningen är helt enkelt att processen […]

Politik som pekoral

En pekoral är ett verk med ett riktigt syfte, ett där upphovspersonens avsikter är ärliga och seriösa, men där författaren gör något misstag som gör att verket får en komisk eller absurd prägel. Med den definitionen i bakhuvudet kan man titta på den politiska debatt som varit här i landet där Bodströmsamhället numera läggs Beatrice […]

Före valet lovade Alliansen att Lagen om kärnkraftens avveckling skulle upphävas. Avvecklingslagen ger regeringen rätt att beordra stängning av kärnkraftverk, den används för att tvinga fram stängningen av Barsebäck. Att ta bort avvecklingslagen är viktigt för att göra det helt klart att någon ytterligare tvångsavveckling av kärnkraft i Sverige inte är aktuell. Det ger industrin […]

Göran Hägglund har föga förvånande inte kommit med mycket vettigt på vårdområdet. I höstas kom förslaget att en ny myndighet skall granska vården, eftersom Göran Hägglund menar att socialstyrelsen är för involverad i vården för att kunna sköta det jobbet objektivt. Dessutom skall man satsa pengar på att utveckla system som gör det möjligt för […]

När man dör så ärvs det man äger i första hand av sina barn (eller barnbarn om barnen är döda), i andra hand av föräldrar/syskon/syskonbarn och i tredje hand av mor/farföräldrar eller mor/farsyskon. Genom att skriva ett testamente så kan man delvis sätta dessa regler ur spel och själva bestämma vem som ska få det […]

Miljöbilspremie

Regeringen har lovat att införa en miljöbilspremie, nu senast upprepat på DN Debatt. Det är dock ännu öppet hur den ska utformas, och för hur en miljöbil ska definieras. Jag hoppas att man vågar gå ifrån det nu rådande konceptet att man delar in alla bilar i två grupper “miljöbilar” och “icke miljöbilar”. En sådan […]

Då och då kommer år som på ett eller annat sätt känns historiska. Ibland är dom tveklöst vändpunkter, ibland känns dom bara som början på nåt nytt, och om dom är vändpunkter eller parenteser kan bara framtiden utvisa. 2006 är ett sådant år för Sverige, och den eventuellt historiska händelsen är såklart den borgerliga valsegern. […]

Europeisk klimatpolitik

Miljöminister Anders Carlgren har skrivit till EU-kommissionen och begärt att Sverige ska få fler utsläppsrätter för växthusgaser. Detta samtidigt som Svenska regeringen vill att EU ska minska utsläppen med 30 % till 2020. Genom att kräva fler utsläppsrätter till Sverige så har regeringen dessvärre missat chansen att föregå med gott exempel. Detta visar också på […]

Idag har Sven-Otto Littorin blivit intervjuad i SR:s lördagsintervju, och det man har ekande i huvudet efter att ha lyssnat färdigt är detta ständiga försvar av facket, kollektivavtalen, arbetsrätten, Vaxholm och HRF:s kampanj mot salladsbaren. Oavsett vad som händer så ställer sig Littorin på fackets och kollektivets sida mot individen, och det är ju inte […]

Förre ministern Morgan Johansson och en fd planeringschef i socialdepartementet kritiserar det nya pensionssytemet i DN idag: Försämrad förtidspension är ett brott mot pensionsuppgörelsen, anser de. Dessutom lönar det sig för mycket att arbeta i det nya systemet, verkar de tycka: Med rimliga antaganden […] får en industriarbetare som arbetat minst fyrtio år och går […]