Energi Archive

De stigande bränslepriserna börjar nu få effekt, priserna på bränsletörstiga bilar sjunker (eftersom ingen vill ha dem) och folk börjar köra mindre.
Detta visar att marknadsekonomin fungerar. När priserna stiger så sjunker efterfrågan, även om det finns en tröghet i systemet. Jag tror inte att vi har sett slutet ännu, om priserna ligger kvar på dagens […]

I Stockholm kan de just nu vara svårt att komma från punkt A till punkt B. Det beror på att det är ombyggnadsarbeten på gång i anslutning till de broar och tunnlar som förbinder de öar som Stockholm är byggt på. Om man har många sätt att ta sig från punkt A till punkt B […]

En artikel i New York Times går igenom de två amerikanska presidentkandidaternas syn på etanolbränsle.
Den demokratiska presidentkandidaten Barack Obama förespråkar subventioner till ineffektiv etanolproduktion från majs i USA, och gillar dessutom tullarna mot import av den mer effektiva sockerrörsetanol från Brasilien.
Den republikanske presidentkandidaten John McCain vill avskaffa subventionerna och ta bort tullarna.
Ser man bara till […]

Vattenfall, som är helägt av svenska staten, skryter med att man satsar stort på vindkraft och forskar på avskiljning och lagring av koldioxid från kolkraftverk (CCS). Man talar dock tyst om att det ännu idag investeras mycket mer i konventionell kolkraft (utan CCS), se artiklar i DN och Arbetaren.
Regeringen, med näringsminister Maud Olofsson (c) i […]

Enligt en artikel i New York Times så har oljepriset nått rekordnivån 120 dollar per fat. Mycket tyder på att detta inte är någon tillfällig topp, utan vi lär få vänja oss vid ett oljepris på denna nivå eller ännu högre framöver. Oljekonsumtionen i framförallt Kina och Indien ökar stadigt samtidigt som produktionen har svårt […]

Regeringen har just presenterat ett samarbete med Vattenfall, bilindustrin och batterindustrin för att utveckla s.k. plug-in hybridbilar* som ska kunna köra minst 100 km på el.
Samtidigt så satsar Stockholms stad på att ordna infrastruktur för laddning av elbilar.
Det är verkligen på tiden att gå vidare från den ensidiga etanolsatsning som Sverige har haft hittils. Elbilar […]

EU har beslutat att Sverige får ha kvar sin lägre tull på import av etanolbränsle, se artikel i SvD. Det är bra, nu kan Sverige fortsätta importera effektivt producerad sockerrörsetanol från Brasilien istället för att producera den ineffektivt från spannmål (t.ex. vete) i Sverige eller andra EU-länder. Ännu bättre vore om tullen kunde tas bort […]

EU-kommissionen har i dagarna presenterat det s.k. energi- och klimatpaketet. Det innehåller bl.a. mål för minskade utsläpp av växthusgaser och för ökad andel förnybar energi och förnybara drivmedel, samt nya regler för utsläpsshandelssystemet. Grunden är att EU ska minska sina utsläpp med 20 % från 1990 till 2020.
Det är glädjande att man övergår till att […]

EU-kommissionen håller på att ta fram ett förslag till hur ägandet av energinät (el och gas) ska separerars från energileverantörerna (kraftverk, gaskällor). Nu klampar Frankrike och Tyskland in med ett eget förslag som är mycket mesigare. Se artikel i EUObserver.
För att få tillstånd en sund konkurrens på energimarknaden så är det nödvändigt att bryta upp […]

Jan Björklunds förslag med fyra nya kärnreaktorer ligger helt i linje med Bloggregeringens förslag. Ett intressant sammanträffande är att Björklund föreslår 4 reaktorer till en befolkning på ungefär 10 miljoner, medan jag och Mikael Ståldal föreslog 200 reaktorer inom EU på Bloggregeringen. EU har i storleksordningen 500 miljoner invånare, vilket blir 4 reaktorer per 10 […]