Arbetsmarknad Archive

Enligt en artikel i Metro så är det många som så slitsama yrken att de inte orkar jobba tills de blir 65 år, utan tvingas gå i sjukpension långt tidigare.
En professor i arbetsvetenskap säger att arbetsgivarna borde ha individuella utvecklingsplaner så att de äldre med slitsama arbetsuppgifter kan få andra arbetsuppgifter.
Men varför ska det vara […]

Nu presenterar regeringen och Miljöpartiet en lagrådsremiss om fri arbetskraftsinvandring.
Förslaget skulle kunna förbättras på några punkter:

Som jag påpekat tidigare så vore det önskvärt om asylsökande som med AT-UND jobbat minst sex månader i Sverige kunde ansöka om att arbetskraftsinvandra när som helst under asylprocessen, och inte bara efter ett lagakraftvunnet avslag. En sådan ansökan ska […]

Efter att ha sett debatten efter Uppdrag Granskning är det mycket tydligt att Liberala Ungdomsförbundets ordförande Frida Johansson Metso har helt rätt i att huvudproblemet är att de papperslösa invandrarana är desperata eftersom de riskerar utvisning. Det gör att de som utnyttjas inte vågar stå upp och protestera.
Jag tror att en stor del av detta […]

Efter att ha sett debatten efter Uppdrag Granskning så drar jag slutsatsen att Sverige lider av en osund kollektivavtalsfixering. Om kollektivavtal saknas så förefaller både fack och rättsväsende stå handfallna.
Även om man tycker att kollektivavtal är bra och att det är önskvärt att så många arbetsplatser som möjligt omfattas så måste man inse att en […]

Bloggregeringen krävde tidigare att fri arbetskraftsinvandring utan arbetsmarknadsprövning ska införas. Nu finns det en ny utredning som föreslår just detta. Vi hoppas att regeringen ser till att genomföra detta snarast. Det finns dock ett problem med förslaget när det gäller hur asylsökande behandlas. Det föreslås att asylsökande som fått sin ansökan avslagen men under processen […]

Den svenska modellens egenheter illustreras ibland på oanade ställen: Speltidningen Level, nr 16, hyser ett reportage om ett gäng ungdomar i Norrköping som ville försörja sig på dataspel. Finansiärer saknades. Lösning? A-kassan, vad annars? Vi tog de pengarna och delade på dem. Haken var att det fanns en sorts arbetsmarknadsåtgärd för att arbetslösa ungdomar skulle […]

Socialstyrelsen skyller på slarv och att folk har misstolkat dem, folk med utbrändhets-symptom ska få sjukskriva sig. Ännu ett pedagogiskt misstag från regeringen, som har allvarliga problem med att presentera sin politik och sina reformer. Det lilla misstaget resulterade i en hätsk debatt både i klassiska media och i bloggosfären. Förmodligen handlar debatten också om […]

Från att ha ägt debatten till att guppa i bakvattnet, detta är historien om den borgerliga alliansen. De gick till val på återställare mot massarbetslöshet, flumskola och utlovade 1000 kr/mån i skattelättnader till alla. Många är besvikna, det blev inga 1000 kr, det kanske bara blev 300 kr. Att alliansen har över tre år till […]

Det har nu träffats ett kollektivavtal som ger de anställda att själva välja vilka helgdagar de ska fira. Det är utmärkt. Att tvinga alla att vara lediga på en rad kristna helgdagar duger inte i ett samhälle som är både sekuläriserat och mångkulturellt. Varken sekulära svenskar eller invandrare med en annan religion ser logiken i […]

Nu ska regeringen föreslå att a-kassan ska bli obligatorisk, och Sven Otto Littorin arbetar för att den ska bli det från 1 juli nästa år, detta efter massivt avhopp från akassorna. Problemet är förstås att obligatoriska inbetalningar som går till staten brukar, och ska, kallas för skatt. När nu a-kassan förslås bli obligatorisk så skapar […]