EU-politik Archive

Efter Ryssland gått in i Georgien så verkar det just nu som om EU inte kan enas om något motåtgärd alls. Problemet är att det egentligen inte finns någon gräns vid vilken Ryssland skulle känna sig helt nöjd eller säker. Ska alla randstater till Ryssland hamna under rysk dominans? Eller alla länder i den tidigare […]

Nationalism har fortfarande en stor sprängkraft i världen, men det finns ett projekt som lyckats desarmera den och det är den Europeiska Unionen. Genom att ställa krav på lagstiftning, mänskliga rättigheter, respekt för minoriteter och fri rörlighet så har EU öppnat upp en värld av möjligheter och livsstilar som gör att nationalistiska strömningar inom EU […]

I Stockholm kan de just nu vara svårt att komma från punkt A till punkt B. Det beror på att det är ombyggnadsarbeten på gång i anslutning till de broar och tunnlar som förbinder de öar som Stockholm är byggt på. Om man har många sätt att ta sig från punkt A till punkt B […]

Irland har röstat nej till Lissabonfördraget (Treaty of Lisbon), och jag är övertygad om att de flesta inte vet vad de röstat för, eller emot för den delen. På BBC talas det mycket om att det är en revolt mot eliten i Bryssel och mot ökad makt åt byråkraterna i Bryssel. Aktivister över hela Europa […]

En bomb har briserat utanför Danmarks ambassad i Pakistan. Bomben har hittills dödat åtta personer. Det råder ingen tvekan om att det är islamister som ligger bakom, och att man valt ut Danmark som måltavla. Den påstådda anledningen för islamister att tycka illa om Danmark är Mohammed-teckningarna som publicerades. Men dessa har ju publicerats på […]

Polen, med stöd av Sverige, försöker nu få till en samarbetszon öster om EU, primärt för Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbaijan, men även Ryssland och Vitryssland ska till viss del engageras. Idén är att stabilisera dessa länder med avtal om frihandel på jordbruksprodukter, visafritt resande med mera. Det är just så här EU ska […]

EU-kommissionen har i dagarna presenterat det s.k. energi- och klimatpaketet. Det innehåller bl.a. mål för minskade utsläpp av växthusgaser och för ökad andel förnybar energi och förnybara drivmedel, samt nya regler för utsläpsshandelssystemet. Grunden är att EU ska minska sina utsläpp med 20 % från 1990 till 2020.
Det är glädjande att man övergår till att […]

EU-kommissionen håller på att ta fram ett förslag till hur ägandet av energinät (el och gas) ska separerars från energileverantörerna (kraftverk, gaskällor). Nu klampar Frankrike och Tyskland in med ett eget förslag som är mycket mesigare. Se artikel i EUObserver.
För att få tillstånd en sund konkurrens på energimarknaden så är det nödvändigt att bryta upp […]

Jan Björklunds förslag med fyra nya kärnreaktorer ligger helt i linje med Bloggregeringens förslag. Ett intressant sammanträffande är att Björklund föreslår 4 reaktorer till en befolkning på ungefär 10 miljoner, medan jag och Mikael Ståldal föreslog 200 reaktorer inom EU på Bloggregeringen. EU har i storleksordningen 500 miljoner invånare, vilket blir 4 reaktorer per 10 […]

Statsminister Fredrik Reinfeldt pekar på de helt orimliga konsekvenser som EU:s målsättning på minst 20 % förnybar energi kan få för Sveriges del. EU-kommissionen planerar att kräva att Sverige ska ha 55 % förnybar energi, vilket kan tvinga Sverige att stänga kärnkraftverk (som inte räknas som förnybara). Se artikel på SR Ekot. Reinfeldt gör rätt […]