Arkiv för kategorin 'Integritet'

Rösta Pirat i EU-valet

lördag 24 maj, 2014 kl. 10:49

Imorgon är det val till Europaparlamentet. I Sverige väljer vi 20 ledamöter av totalt 751. Europaparlamentet fungerar annorlunda än Sveriges riksdag och andra nationella parlament, och som väljare bör man ha en annan strategi för EU-valet än för riksdagsvalet. Det är inte bra att slentrianmässigt rösta på samma parti som man brukar rösta på i […]

Kristdemokratisk övervakningshysteri

lördag 10 maj, 2014 kl. 22:43

Kristdemokraterna i Stockholm vill sätta upp fler övervakningskameror på offentlig plats i Stockholms innerstad, se artikel i DN. För två år sedan började man kameraövervaka Stureplan och Medborgarplatsen, Länsstyrelsen gav ett treårigt tillstånd på villkor att det utvärderas av Brottsförebyggande rådet (Brå). Brås utvärdering så här långt säger att man inte kan se att kamerorna […]

Importfruar

onsdag 23 april, 2014 kl. 21:11

Miljöpartiet tar upp frågan om importfruar och förslår bl.a. att de som invandrar till en väntande partner i Sverige ska informeras om deras partner är tidigare dömd för partnerövergrepp. Se artikel i Metro. Man får osökt lite Lexbase-vibbar, men vid närmare eftertanke låter det som en bra idé. Förutsatt att det bara gäller lagakraftvunna fällande […]

Lagstiftning är bättre än operatörsgodtycke

fredag 14 februari, 2014 kl. 22:48

Med anledning av den beryktade webbtjänsten Lexbase så passar Internetoperatörs Bahnhofs vd Jon Karlung på att etablera en ny policy, se artikel i DN. Bahnhof har hittills gjort sig kända för att tillåta sina kunder att göra allt som inte är direkt olagligt, även sådant som på olika sätt varit kontroversiellt. De har varit ett […]

Lex Lexbase

söndag 2 februari, 2014 kl. 22:54

Den numera nedstängda webbtjänsten Lexbase har orsakat en stor debatt om avvägningen mellan öppenhet och personlig integritet. Som jag skrivit tidigare så menar jag att Internet har gjort det nödvändigt att tänka om vad gäller offentlighetsprincipen och begränsa tillgången till information som rör privatpersoner. När det gäller Lexbase blir det dock ganska svårt. Domar, även […]

Hög tid att begränsa offentlighetsprincipen

söndag 5 januari, 2014 kl. 23:17

För att försvåra identitetsstölder så vill polisen begränsa offentlighetsprincipen så att det blir svårare att få ut uppgifter om privatpersoner från myndigheter. Polisen vill att den som begär ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför man vill ha informationen. Se artikel i DN. Bra förslag. Det är alldeles för lätt […]

Nu blev det rätt om smygfotografering

måndag 31 december, 2012 kl. 0:40

Regeringen har tidigare lagt fram ett väldigt långtgående förbud mot kränkande fotografering som fick hård kritik från flera håll, bl.a. av Lagrådet och av mig i tidigare inlägg. Lyckligtvis har regeringen tagit till sig av kritiken och har nu presenterat ett nytt reviderat förslag. Nu föreslår man en ny lagparagraf som lyder: Den som olovligen […]

Smygfotografering igen

söndag 4 mars, 2012 kl. 17:54

Jag har tidigare skrivit om ett förslag till lag mot smygfotografering och varit delvis kritisk. Ni har detta förslag gått vidare till en lagrådsremiss om Kränkande fotografering. Se artikel i DN. Tyvärr har lagförslaget blivit sämre under processens gång. I det ursprungliga förslaget (Ds 2011:1) gjorde man tydlig skillnad mellan å ena sidan fotografering på […]

Smygfotografering på offentlig plats är inte ofredande

lördag 10 december, 2011 kl. 19:42

En man som smygfotograferade kvinnor i bikini på en allmän badstrand åtalades för sexuellt ofredande men friades av tingsrätten, se artikel i Metro. Tingsrätten har gjort helt rätt, och åklagaren borde aldrig väckt åtal för detta. Det är inte, och bör inte vara, förbjudet att fotografera folk på offentlig plats, oavsett om det sker i […]

Smygfotografering

fredag 28 januari, 2011 kl. 23:40

Regeringen har föreslagitatt smygfotografering i vissa fall ska förbjudas, se artikel på SR. Den föreslagna nya lagen består av två delar. Den första delen som lyder: Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig […]