Archive for oktober, 2006

Det finns inget självändamål med att flytta ut verk och myndigheter till runt om i landet, och det kan bara bidra till en mera ineffektiv förbrukning av skattebetalarnas pengar eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm. Det betyder flera resor, fler hotellövernattningar, mera milersättningar – det […]

I en intervju i DN så säger finansminister Anders Borg (m) att han “inte har något emot att värnskatten slopas, men endast om finansieringen görs från höginkomsttagarna själva”. Ett sådant uttalande tyder på att han ser Sveriges skattesystem som fördelningspolitiskt perfekt, och att varje förändring som gynnar en viss grupp (särskilt om det råkar vara […]

Nu har justitieminister Beatrice Ask kommenterat lagen om nedladdning av upphovsrättskyddat material offentligt. Enligt tt har hon inga planer på att avkriminalisera lagen, utan tycker att “Grundprincipen som gäller i nuvarande lagstiftning, att man inte bara går in och snor grejer för andra utan att betala för sig, den principen tycker jag är riktig” Ask […]

av Mikael Ståldal och Jörgen Modin EU har tyvärr satt sig i ett säkerhetspolitisk dåligt läge gentemot framförallt Ryssland. Orsaken heter energi: EU har idag ett stort beroende av rysk energi och det kommer att bli större. Denna utveckling måste brytas. Till EU:s toppmöte i finska Lahtis var Rysslands president Vladmimir Putin inbjuden i syfte […]

Det är bra att regeringen nu stramar åt a-kassan genom att trappa ner och tidsbegränsa ersättningen. Det främsta syftet med arbetslöshetsförsäkringen är att man ska slippa att snabbt och drastiskt sänka sin levandsstandard under en kortare period av arbetslöshet. Det vore t.ex. synd ifall folk tvingas sälja sin bostad p.g.a. ett halvårs arbetslöshet. Och ifall […]

När jag skrev om budgeten så erkände jag att jag inte visste om det var bra eller inte att lägga ner djurskyddsmyndigheten. Nu har jag fått reda på mer i frågan, och det visar sig att myndigheten är hett hatad av såväl länsveterinärer som bönder. Så man anar Centerpartiets hand i den här frågan. Vad […]

Regeringen presenterade igår sin budget. En budget nästan kliniskt ren från överraskningar, och även om det är tråkigt, så är det nog bra. Budgeten är egentligen bara en expansion och en detaljering av regeringsförklaringen, som i sin tur nästan är exakt valprogrammet rakt av. Och det är unikt i svensk politik. För första gången i […]

Bloggregeringen protesterar mot Kinas avrättande av tibetaner som försöker ta sig ur Kina, och uppmanar den svenska regeringen att lämna in en formell protest till Kina. Här finns videobevis på vad som pågår vid Kinas gräns, hittad via Blogge Bloggelitos regeringsblogg. Danska politiken hade en artikel för några dagar sedan som noterades av mig och […]

När Reinfeldt presenterade sin regering så kändes det instinktivt som om detta var inte bara ett skifte i politik, utan också i generation, och attityd. Och kollar man på moderaternas statsråd så ser man att majoriteten är 60-talister precis som Reinfeldt själv. På samma sätt var dom flesta av Göra Perssons statsråd i hans ålder. […]

Mauricio Rojas beklagar sig i gårdagens Dagens Nyheter, på debattsidan, att alliansen har försuttit ett gyllene tillfälle för en kompromiss om invandringspolitiken. Det kan man ju tycka, förstås, och man kanske kan efterlysa en mera partiöverskridande kompromiss. Utgångspunkten måste vara att det är bättre att börja på nytt och från början utgå från ett individperspektiv […]