Arkiv för kategorin 'Migration'

Anmälningsplikt för lärare

onsdag 23 augusti, 2023 kl. 21:36

Regeringen anser att bl.a. lärare ska ha skyldighet anmäla personer som befinner sig illegalt i Sverige (s.k. papperslösa). Detta kan innebära att lärare kan bli skyldiga att anmäla elever. Detta är feltänkt. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) menar att det är rimligt att tjänstemän som är anställda i det offentliga har denna anmälningsplikt. Men det är […]

Behåll permanenta uppehållstillstånd

lördag 19 november, 2022 kl. 9:13

Regeringen vill tillsammans med Sverigedemokraterna utreda möjligheten att den som i dag har permanent uppehållstillstånd ( istället ska få tidsbegränsat uppehållstillsstånd, se artikel på SVT. Detta borde inte komma som någon överraskning eftersom detta står i Tidöavtalet: En utredning ska se över under vilka förutsättningar befintliga permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas, till exempel genom att […]

Arbetskraftsinvandringscertifiering

lördag 27 mars, 2021 kl. 14:08

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer är kritiska kring hur arbetskraftsinvandring hanteras. Bland annat vill de avskaffa certifieringssystemet som Migrationsverket infört, som innebär att vissa arbetsgivare får mycket snabbare handläggning av sina ansökningar än andra. Jag håller med om att certifieringssystemet är olyckligt, och att både alla arbetsgivare och alla migranter borde hanteras likvärdigt. Grundproblemet är dock att […]

Asylboende

söndag 14 februari, 2021 kl. 17:43

I somras ändrades den s.k. EBO-lagen så att asylsökande som flyttar till utsatta områden utpekade av kommunen, inte längre har rätt till dagersättning. Enligt Migrationsverket har detta dock inte haft någon märkbar effekt, många väljer att flytta dit trots att de inte får någon ersättning. Detta problem bottnar i att Sverige tar emot många asylsökande […]

Migrationshaveri

lördag 6 februari, 2021 kl. 17:49

En undersköterska från Azerbajdzjan som har arbetat på Karolinska sjukhuset i Stockholm i fyra år ska nu utvisas från Sverige, se artikel på SVT. Återigen får vi se konkreta exempel på hur Sveriges migrationspolitik har havererat. Hon kom till Sverige med man och ett barn 2008 och sökte asyl. Asylansökan avslogs, men de gav sig […]

Invandrarjobb

söndag 25 oktober, 2020 kl. 20:50

Sandro Scocco från Arena Idé skriver tillsammans med två andra ekonomer en debattartikel i Expressen och hävdar att invandrare arbetar mer än inrikes födda. De menar att debatten är obalanserad som huvudsakligen fokuserar på arbetslöshet och sysselsättningsgrad, som är betydligt sämre hos invandrare. Men de påpekar att invandrare i snitt ändå fler timmar per person. […]

Sveriges bakvända migrationspolitik

lördag 9 november, 2019 kl. 21:57

Först får vi läsa att sex radikala islamister, som Säpo bedömer som säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas, släpps på fri fot i Sverige. Se artikel på SVT. Sedan får vi bekanta oss med en sjuksköterska från Etiopien som har bott i Sverige i tio år och sedan fyra år har svenska sjuksköterskelegitimation och […]

Regeringen har fortfarande ingen långsiktigt hållbar migrationspolitik

söndag 12 maj, 2019 kl. 20:31

Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen om begränsningar i asylrätten förlängs i ytterligare två år. Detta tydliggör att regeringen och dess stödpartier (S, MP, C, L) fortfarande inte har någon strategi för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det enda man förmår göra är att ytterligare förlänga de tillfälliga reglerna från 2016 med smärre justeringar. Det duger […]

Kompetensutvisningar

lördag 2 mars, 2019 kl. 22:20

Kompetensutvisning är ett nytt ord i svenskan, som hamnade på nyordslistan 2017, och definieras så här: kompetensutvisning utvisning av person som har kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden Reglerna för arbetskrafts­invandring måste förenklas. Den senaste tidens brutala kompetensutvisningar är inte bara en moralisk skamfläck, utan djupt skadliga för det svenska närings­livets utvecklingskraft. Svenska Dagbladet 8 oktober […]

Flyktingar som får jobb

söndag 18 februari, 2018 kl. 16:35

Fallet med den syriska flyktingen och IT-specialisten Safinaz Awad har blivit uppmärksammat på senare tid. Ett ganska komplicerat fall. Först flyr hon med man och barn från Syrien och hamnar i Grekland där de beviljas asyl för tre år sedan. Något år senare tar de sig till Sverige och söker asyl här, men eftersom de […]