Arkiv för kategorin 'EU'

Globala marknader och nationella välfärdsstater

måndag 6 juni, 2016 kl. 18:17

Ulf Dahlsten skriver på DN Debatt om att äktenskapen mellan marknad och demokrati behöver förnyas. Det finns helt klart en friktion mellan globala marknader och nationella välfärdsstater, som emellanåt blir problematisk. Många debattörer, särskilt på vänsterkanten, tenderar dock att överskatta dessa problem och samtidigt underskatta välfärdsstaternas självförvållade problem. Problemen i EU-länder som Spanien och Grekland […]

EU-motstånd med fel argument

torsdag 2 juni, 2016 kl. 21:09

Inför Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemsskapet går Boris Johnson och Michael Gove, två framträdande företrädare för nejsidan (brexit), ut och säger att medborgare i övriga EU-länder inte längre kommer att få jobba och bosätta sig i Storbritannien enligt dagens generösa regler. Istället ska ett poängbaserat immigrationssystem enligt australisk modell införas för alla, oavsett om de kommer […]

Orimligt att LinkedIn inte duger som platsannons

söndag 15 maj, 2016 kl. 19:17

Syed Latif från Bangladesh kom till Sverige 2010 för att studera, efter avslutade studier fick han 2014 fast jobb genom en platsannons på LinkedIn. Nu har Latif fått sitt uppehållstillstånd indraget p.g.a. att en platsannons på LinkedIn inte uppfyller kravet på synlighet inom hela EU/EES. Se SVT och Metro. Det är helt orimligt att inte […]

Panoramafrihet

söndag 10 april, 2016 kl. 15:31

Den ideella föreningen Wikimedia Sverige driver offentligkonst.se som samlar fotografier av skulpturer och andra konstverk i offentlig miljö i Sverige. För snart två år sedan stämde Bildupphovsrätt i Sverige (som företräder de konstnärer som gjort skulpturerna i fråga) Wikimedia Sverige för upphovsrättsintrång och menade att de inte har rätt att publicera fotografier av deras skulpturer […]

Rädda EU!

lördag 23 januari, 2016 kl. 22:10

Per T Ohlsson skriver i Sydsvenskan en tankeväckande artikel Farväl till Europa? om EU:s framtida utmaningar. Jag delar hans analys och farhågor. Det finns idag en reell risk att hela EU kommer att haverera på något sätt. Det vore djupt tragiskt. Dels för att vi då skulle förlora allt det som är bra med EU: […]

Oroväckande EU-förslag om att censurera radikalisering

söndag 29 november, 2015 kl. 11:27

Europaparlamentet har nyligen antagit en resolution “Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer”. Där står det bl.a. följande: Europaparlamentet påminner om att internetföretagen, de sociala medierna och internetleverantörerna har ett rättsligt ansvar att samarbeta med medlemsstaternas myndigheter genom att skyndsamt – och med full respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, däribland yttrandefriheten […]

Färre flyktingar till Sverige

tisdag 24 november, 2015 kl. 22:30

Regeringen har nu fattat beslut om tillfälliga uppehållstillstånd för samtliga asylsökande, hårdare regler för anhöriginvandring och ID-kontroll på samtliga kollektiva färdmedel till Sverige (även tåg och buss över Öresundsbron). Se artikel i DN. Det är rimligt och nödvändigt att Sverige anpassar sina relger till vad som gäller i de flesta andra EU-länder, eftersom vi annars […]

Havererat producentansvar

söndag 10 maj, 2015 kl. 15:22

Nu får man inte längre slänga värmeljuskoppar i återvinningsbehållare för metall, eftersom de inte ska räknas som förpackningar, se artikel i Ny Teknik. Återigen får EU:s system med producentansvar absurda och för miljön kontraproduktiva effekter. Det är helt orimligt privatpersoner ska sortera samma material olika beroende på om det klassas som förpackning eller inte. Sorteringen […]

Hög till att avskaffa laglotten helt

onsdag 14 januari, 2015 kl. 22:54

Enligt en artikel i DN så kommer en ny EU-förordning göra det möjligt att sätta den svenska laglotten ur spel om man flyttar till ett annat EU-land som saknar laglott i sin lagstiftning. Nu är det hög tid att helt avskaffa den hopplöst förlegade laglotten ur den svenska lagstiftningen. Jag kan tänka mig att laglotten […]

Ekologisk klåfingrighet från EU

fredag 2 januari, 2015 kl. 23:12

LRF och Svensk Dagligvaruhandel oroar sig på SvD Brännpunkt över nya EU-regler kring ekologiskt jordbruk. Jag är inte tillräckligt insatt för att ta ställning till om de enskilda förslagen är rimliga eller inte. Men sammantaget verkar det väldigt klåfingrigt från EU:s sida. Min slutsats är att det över huvud taget inte bör finnas någon offentlig […]