Arkiv för kategorin 'Stockholm'

Fulspel om Bromma flygplats

måndag 3 maj, 2021 kl. 19:54

Jag skrev tidigare att jag hoppades på att Miljöpartiet skulle driva igenom sitt förslag att lägga ner Bromma flygplats. Nu verkar det som om jag blivit bönhörd. Jag hade dock inte riktigt väntat mig att det skulle ske genom detta fulspel. När flygtrafiken är mycket låg p.g.a. coronapandemin passar man på att konstatera att Bromma […]

Förortsförtätning

lördag 27 juni, 2020 kl. 19:18

Jag bor sedan ett par år tillbaka i Stockholmsförorten Högdalen. Det är en gammal förort från 1950-talet, och byggdes alltså före miljonprogrammet. Liksom de flesta andra förorter ser Högdalen mycket annorlunda ut än Stockholms innerstad. I innerstaden finns huvudsakligen stadsmässig bebyggelse i form av slutna kvarter och kommersiella lokaler (butiker, restauranger, caféer) i botten av […]

Att elda på en bostadsbubbla

söndag 26 maj, 2019 kl. 16:46

Joakim Larsson och Dennis Wedin från Moderaterna i Stockholms stad skriver i SvD om det senaste amorteringskravet på bolån, och vill lätta på kraven eftersom det råder svår bostadsbrist och många inte har råd att köpa bostäder i Stockholm. Jag instämmer i problembeskrivningen, det råder bostadsbrist och det är svårt för många att köpa en […]

Halvfärdig gångväg över Järvafältet

söndag 29 maj, 2016 kl. 13:48

Nu har Stockholms stad äntligen byggt en riktig gångväg över Järvafältet mellan Kista och Rinkeby. Något som jag länge efterlyst och tror kan bidra till att minska den olyckliga isoleringen som Rinkeby lider av. Jag beslutade mig för att testa. Det börjar lovande, i Kista ser man nu en ny väg som går ut över […]

Trängselskatt på Essingeleden

söndag 6 december, 2015 kl. 14:20

Vid årsskiftet höjs trängselskatten i Stockholm och utvidgas till att även omfatta Essingeleden. Det är hög tid att höja trängselskatten i Stockholms innerstad. Den har nu legat på samma nivå sedan den infördes 2007, och för att behålla den positiva effekten i form av minskad trängsel och förbättrad luftkvalitet så behöver den justeras emellanåt. Det […]

Dags att lägga ner Bromma flygplats

söndag 30 november, 2014 kl. 17:14

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Arlanda flygplats kan bibehålla och utveckla sin verksamhet enligt plan. Därmed är det möjligt att flytta en del av dagens trafik på Bromma till Arlanda, och det är dags att fatta beslut om att lägga ner Bromma flygplats och bygga välbehövliga bostäder på området. Att den totala flygkapaciteten i […]

Begrav planerna på begavningsplats

söndag 9 november, 2014 kl. 18:10

Det planeras en begravningsplats på Järvafältet. Eftersom marken där den ska byggas är olämplig för en begravningsplats så kommer den bli mycket dyrare att bygga än vad som är normalt för begravningsplatser, se artikel i DN. Jag förstår inte varför man envisas med att vilja bygga den just på denna olämpliga plats. Inte nog med […]

Miljövänliga stadsdelar

söndag 24 augusti, 2014 kl. 20:42

Miljömålen som ska göra den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden till en helt fossilbränslefri stadsdel 2030 är orealistiska, enligt en rapport från Stockholms stad, se artikel i DN. Det borde vem som helst som har alla hästar hemma kunna ha räknat ut i förväg. Att ens sätta upp en sådan målsättning för en stadsdel är bara […]

Bromma flygplats och jobb

tisdag 22 juli, 2014 kl. 11:47

Företrädare för Stockholms handelskammare m.fl. hävdar att 24 000 jobb runt i landet skulle hotas om Bromma flygplats lades ner. Bostadsbristen i Stockholm pekas ofta ut som ett stort hinder för jobb och tillväxt. Om man, som jag förespråkar, lägger ner Bromma flygplats och istället bygger 50 000 bostäder där så förbättras bostadssituationen i Stockholm. […]

Taxiförnyelse

söndag 1 juni, 2014 kl. 19:42

Företaget Uber försöker förnya taxibranschen i Stockholm genom att introducera en ny intressant affärsmodell som går ut på att kunden beställer och betalar resan i förväg. Detta är dock inte i enlighet med dagens regler, men Uber har fått dispens och kan ändå driva sin verksamhet i Stockholm. Taxiförbundet rasar över detta och kräver att […]