Arkiv för kategorin 'Klimat'

Bilbonusprotektionism

söndag 13 september, 2020 kl. 18:29

Enligt SVT:s granskning går större delen av klimatbonusen till tunga hybridbilar, främst SUV:ar som väger över 2 ton. Det råkar dessutom vara så att de flesta av bilarna är tillverkade av Volvo, vilket Sveriges finansminister applåderar. Det marknadsfördes som en åtgärd för miljön och klimatet, men visade sig vara protektionism. Regeringen vill tydligen väldigt gärna […]

Vattenfalls tyska kol

lördag 4 juni, 2016 kl. 14:36

Det statliga bolaget Vattenfall planerar att sälja hela sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. Detta har fått mycket kritik då det verkar som att EPH inte är beredda att ta någon miljöhänsyn, utan planerar att expandera så mycket som möjligt och driva så länge som möjligt, vilket kommer leda till omfattande utsläpp […]

Dags att lägga ner Bromma flygplats

söndag 30 november, 2014 kl. 17:14

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Arlanda flygplats kan bibehålla och utveckla sin verksamhet enligt plan. Därmed är det möjligt att flytta en del av dagens trafik på Bromma till Arlanda, och det är dags att fatta beslut om att lägga ner Bromma flygplats och bygga välbehövliga bostäder på området. Att den totala flygkapaciteten i […]

Rimliga klimatmål

fredag 10 januari, 2014 kl. 23:30

Företrädare för LO, Nordea, miljörörelsen, kyrkan och förnybar-energi-industrin skriver på DN Debatt att EU bör ha tre separata klimatmål: minskade utsläpp, ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivisering. De menar att det inte räcker med att bara ha ett mål om minskade utsläpp då styrmedlet för detta, utsläppshandeln, fungerar dåligt. Jag håller helt med om […]

Nettodebitering av el

fredag 6 december, 2013 kl. 22:58

Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen) och Johan Öhnell (Oberoende Elhandlare) kritiserar i Ny Teknik regeringens förslag till nettodebitering av el. Nettodebitering av el handlade ursprungligen om att fastighetsägare skulle kunna sätta upp t.ex. solceller på taket, därigenom minska behovet av el från elnätet och dessutom mata ut el på elnätet när fastigheten producerar mer el än den […]

Fossilfri

söndag 6 oktober, 2013 kl. 11:26

Tidskriften Ny Teknik har en permanent sida kallad Debatt som vanligtvis används av olika särintressen inom industrin för att efterlysa subventioner eller andra politiska förmåner för sin verksamhet. Så även denna vecka då Lantmännen och Preem gnäller på att staten inte gynnar biodrivmedel tillräckligt mycket. Det handlar om kvotplikten för biodrivmedel som regeringen vill införa […]

Klimatmål

söndag 4 augusti, 2013 kl. 13:36

Astrid Kander och Magnus Jiborn skriver på DN Debatt att dagens produktionsbaserade nationella utsläppsmål i klimatpolitiken leder till fel klimatpolitik. Man kan förvisso säga att många länder idag för en dålig och ibland rent kontraproduktiv klimatpolitik. Tysklands beslut att avveckla kärnkraften är ett mycket tydligt exempel på det. Men jag tror inte att en ändring […]

Sen insikt om problemen med etanolbränsle

söndag 4 november, 2012 kl. 21:15

Sent omsider har Miljöpartiet kommit till insikt om problemen med etanolbränsle i allmänhet och med den s.k. pumplagen som de drev igenom 2005 i synnerhet, se debattartikel i Ny Teknik. För ett och ett halvt år sedan kom professorerna Christian Azar, Per Kågesson m.fl. till en liknande insikt. Hur kommer det sig att jag insåg […]

Stoppa motorvägshysterin i Stockholm

söndag 30 september, 2012 kl. 13:00

Om cirka ett år kommer Förbifart Stockholm börja byggas, en 21 km lång motorväg förbi Stockholm på västra sidan till en beräknad kostnad av 28 miljarder kronor. Regeringen plockar nu fram Österleden och vill bygga den i en gemensam tunnel med en förlängd tunnelbana till Nacka. Vi behöver inte både Förbifart Stockholm (som tidigare kallades […]

Klimatfarlig japansk energipolitik

lördag 22 september, 2012 kl. 15:33

Japans regering har beslutat att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2040. Samtidigt ska andelen förnybar el öka till 30 procent och energikonsumtionen ska minska med 10 procent. Se artikel i DN. Om denna plan går i lås så innebär det alltså att Japan år 2040 kommer att få 70 procent av sin energi från […]