Arkiv för kategorin 'Energi'

Avskaffa elskatten

söndag 8 januari, 2023 kl. 15:29

Elskatten höjdes vid årsskiftet från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh. Regeringen motiverar detta med att det är en sedvanlig indexuppräkning utifrån KPI, som blir extra stor i år p.g.a. den höga inflationen. Detta visar på hur skadlig elskatten och dess indexuppräkning är. Höga energipriser är en bidragande orsak till den höga inflationen som alla säger […]

Bojkott av rysk naturgas

söndag 20 mars, 2022 kl. 16:52

Många svenska företag vill nu med anledning av kriget i Ukraina undvika att använda rysk naturgas, se artikel i SVT. Som jag skrivit tidigare är det angeläget att bryta Europas beroende av rysk naturgas. Men hjälper det att enskilda svenska företag slutar använda rysk naturgas, och istället använder naturgas från t.ex. Norge? Det är inte […]

Vi måste bryta vårt beroende av Ryssland

söndag 27 februari, 2022 kl. 21:49

Rysslands exempellösa och helt oacceptabla invasion av Ukraina har besannat våra värsta farhågor. Uppenbarligen finns det få gränser för vad Putins regim är beredd att ställa till med, och få regler som den känner sig bunden av. Tidigare ryska aggressioner mot andra länder har skett genom provokationer, hybridkrigföring och man har varit noga med att […]

Elmat?

tisdag 28 december, 2021 kl. 14:48

Enligt en artikel på SVT har svenska forskare lyckats tillverka någon form av ätbart matfett från koldioxid från luften, vatten och elektricitet. Att det i princip går att tillverka godtyckliga organiska molekyler från vatten, koldioxid och elektricitet har varit känt länge. Frågan är om det är vettigt att i större skala producera mat för människor […]

Kryptoförbud?

söndag 7 november, 2021 kl. 21:40

Generaldirektörerna för Finansinspektionens och Naturvårdsverket menar att utvinning (mining) av kryptovalutor enligt den gängse metoden proof-of-work är ett hot mot klimatet och borde förbjudas, se DN Debatt. Det är sant att proof-of-work-metoden är energikrävande. Men det finns mycket som är energikrävande, utan att generaldirektörer kräver att det ska förbjudas eller regleras. Om man oroar sig […]

Höga bränslepriser?

söndag 17 oktober, 2021 kl. 21:08

Priserna på fordonsbränsle, bensin och diesel, är rekordhöga just nu, och det det har skapat mycket uppmärksamhet och protester. Protester mot höga bränslepriser är dock inget nytt, det har förekommit i minst 40 år nu. Som nationalekonom John Hassler konstaterar lägger vi idag en mindre andel av våra pengar på fordonsbränsle än 1980, för att […]

Elhaveri i Texas

lördag 20 februari, 2021 kl. 16:58

Den extrema kylan i Texas har orsakat omfattande elavbrott, och denna kombination har i sin tur lett tiotals dödsfall och säkert många fler skadade, se artikel i DN. Sverige är i flera avseenden olikt Texas, vi är vana vid kallt väder och snö och vi har välisolerade bostäder med robust uppvärmning. Men det finns också […]

Dammsugningsransonering

söndag 7 februari, 2021 kl. 15:16

Elpriset i Sverige är just nu tämligen högt, vilket fått några industrier att tillfälligt minska produktionen. Svenska Kraftnät menar att det är bra för miljön att elkonsumtionen minskar när elpriset blir högt, eftersom det ofta innebär att elen är smutsigare än vanligt, en större andel är producerad av importerad kolkraft eller i oljekraftverket i Karlshamn. […]

EU:s planekonomiska taxonomi

söndag 13 december, 2020 kl. 12:21

Chefer för de stora energibolagen Fortum, Vattenfall och Uniper varnar i SvD för att EU:s nya s.k. taxonomiförordning skulle skapa problem för Sverige elförsörjning då de energikällor som Sverige är beroende av skulle kunna missgynnas. Sara Skyttedal (KD) tar upp samma farhågor på Europaportalen. De efterlyser att regeringen bättre tar tillvara Sveriges intressen i EU-förhandlingarna. […]

Vattenfalls tyska kol

lördag 4 juni, 2016 kl. 14:36

Det statliga bolaget Vattenfall planerar att sälja hela sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. Detta har fått mycket kritik då det verkar som att EPH inte är beredda att ta någon miljöhänsyn, utan planerar att expandera så mycket som möjligt och driva så länge som möjligt, vilket kommer leda till omfattande utsläpp […]