Arkiv för kategorin 'Ekonomi'

Öka valfriheten i premiepensionen

söndag 1 juli, 2018 kl. 17:44

Premiepensionen kan man välja att placera i någon/några av de fonder som staten valt ut för detta. I dagsläget finns det över 800 fonder att välja bland. På senare tid har det uppdagats oegentligheter i vissa av dessa fonder, och några har tagits bort från premiepensionen. Detta har föranlett Socialdemokraterna att ifrågasätta hela premiepensionssystemet, och […]

Korruptionsbekämpning

tisdag 24 januari, 2017 kl. 22:45

Enligt en artikel i Fokus så kommer USA:s ledande roll i världen på korruptionsbekämpning att försvagas nu när Donald Trump är president. Om man ska försöka sig på en välvillig tolkning av Trumps uttalanden så skulle man kunna säga att det kanske inte bör vara statens roll att lägga sig i om det mutas inom […]

Globala marknader och nationella välfärdsstater

måndag 6 juni, 2016 kl. 18:17

Ulf Dahlsten skriver på DN Debatt om att äktenskapen mellan marknad och demokrati behöver förnyas. Det finns helt klart en friktion mellan globala marknader och nationella välfärdsstater, som emellanåt blir problematisk. Många debattörer, särskilt på vänsterkanten, tenderar dock att överskatta dessa problem och samtidigt underskatta välfärdsstaternas självförvållade problem. Problemen i EU-länder som Spanien och Grekland […]

Ropen skalla – f-skattesedel åt alla!

fredag 18 mars, 2016 kl. 22:02

För att som privatperson (enskild näringsidkare) få, eller behålla, f-skattesedel så prövar Skatteverket om man bedriver näringsverksamhet. Enligt Inkomstskattelagen 13 kap. 1 § definieras näringsverksamhet så här: Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagen definierar inte närmare vad detta innebär, men Skatteverket tolkar lagen så att det bl.a. krävs ett objektivt vinstsyfte. […]

Lägre löner

fredag 26 februari, 2016 kl. 21:53

Det har på senare tid debatterats flitigt huruvida nyanlända flyktingar ska kunna ges längre ingångslöner. Kanske har förespråkarna varit otydliga, för det är rätt vanligt med folk som missförstår, nu senast i Metro. Bakgrunden till förslaget är att Sverige det senaste året tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till folkmängd. Man får gå tillbaka […]

Internetcensur i Sverige rycker närmare

lördag 23 januari, 2016 kl. 16:00

Processen mot Internetcensur i Sverige som påbörjades redan 2006 av den dåvarande S-regeringen och som Alliansergeringen inte satte stopp för drivs vidare av den nuvarande S-regeringen. Nu bekräftar Internetleverantören Bahnhof att processen fortgår. Även om blockering av vissa spelsajter inte i sig är så allvarligt så skulle det placera oss på ett sluttande plan där […]

Flyktingmottagning vs. julhandel

lördag 14 november, 2015 kl. 20:45

I torsdags gjorde Metro en stor sak av att “vi lägger mer pengar på julhandeln än på flyktingmottagandet”. Flyktingmottagandet beräknas kosta 60,2 miljarder nästa år, och årets julhandel beräknas omsätta 75 miljarder enligt HIU Research. Men om man läser Metro dagen innan (sid 8) att så ser man att denna “julhandel” i själva verket är […]

Rätt och fel om spel på Internet

torsdag 1 oktober, 2015 kl. 20:28

Civilminister Ardalan Shekarabi skriver på DN Debatt regeringen vill att omreglera spelmarknaden så att olika aktörer ska kunna få licens att i konkurrens lagligt bedriva spel riktade mot svenskar. Det är glädjande att regeringen äntligen insett att dagens svenska lagstiftning kring spel på Internet är förlegad och inte fungerar. Det är viktigt att man öppnar […]

Individen har alltid ett eget ansvar

tisdag 21 juli, 2015 kl. 21:57

Carl Cederström skriver på DN Debatt om att betoning av individens ansvar riskerar hämma nödvändig samhällskritik. Cederström har en poäng så till vida att olika människor har olika förutsättningar att lyckas i livet som beror på var och i vilket sammanhang de föds och växa upp. Alltför stora sådana skillnader bör kritiseras och föranleda politiska […]

Diskriminera inte föreningar

fredag 3 juli, 2015 kl. 14:19

Jag är kassör och styreleledamot i en icke-allmännyttig ideell förening som bedriver ekonomisk verksamhet. En sådan förening beskattas ungefär som ett aktiebolag, vi betalar moms och inkomstsskatt (motsvarande bolagsskatt). Vi är flera som driver verksamheten tillsammans, och vi har inte som ambition att ta ut någon vinst från verksamheten, det är själva verksamheten som är […]